Cavsun Architects 

Een jong ambitieus architectenbureau dat open staat voor elke uitdaging. Heeft u plannen voor een nieuwbouwproject, renovatie of interieur? Bel of mail ons.  
Geselecteerd werk

 

WERKWIJZE IN 7 STAPPEN

In onderstaande 7 stappen wordt duidelijk gemaakt hoe een doorsnee project tot stand komt. Natuurlijk is ieder project uniek en heeft een eigen programma van eisen. Echter, dit stappenplan bevorderd de samenwerking en maakt alle cruciale aspecten van een project duidelijk. 

Stap 1: Oriëntatiegesprek 

Tijdens het oriëntatiegesprek worden de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever uitgebreid besproken. Dit is namelijk een cruciale punt om alles duidelijk en helder te schetsen om uiteindelijk een goede start te kunnen maken met het project. 

Stap 2: Voorstudie

Voor het schetsontwerp is het belangrijk dat er genoeg informatie voorhanden is. Zo zijn terreingegevens (opmeting van bestaande toestand) en stedenbouwkundige bepalingen nodig om eerste onderzoek te kunnen doen. Daarnaast wordt het beschikbaar budget, kosten en het definitieve programma van eisen bepaald. 

Stap 3: Voorlopig Ontwerp

Het schetsontwerp vloeit over in het voorlopige ontwerp. Bij deze fase zullen er verschillende varianten aan vooraf gaan, waarbij er rekening is gehouden met alle verwachtingen van de opdrachtgever, materialen, technische bepalingen, kostenraming  en dergelijke. 

Stap 4: Definitief Ontwerp

Bij een definitief ontwerp staan alle belangrijke beslissingen vast. Er worden alle vereiste stukken voor de stedenbouwkundige aanvraag opgesteld. Het gaan onder andere om, inplantingsplan, plannen, snedes, gevels, terreinprofielen en foto’s. Daarnaast zullen er ook de nodige documenten worden opgevraagd bij studiebureaus. De volledige dossier zal bij de gemeentelijke overheid worden ingediend en opgevolgd. 

Stap 5: Uitvoeringsdossier

Als eenmaal de stedenbouwkundige aanvraag goedgekeurd is, dan wordt er gestart met het uitvoeringsdossier. Dit bestaat uit meer gedetailleerde plannen en detailtekeningen. Daarnaast wordt er ook lastenboeken samengesteld. Door middel van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een gedetailleerde prijsofferte opstellen. 

Stap 6: Werfopvolging

De werfopvolging is een wettelijk verplicht onderdeel voor de architect om controle uit te oefenen op de uitgevoerde werken. In deze fase worden de werken gestart, na het ondertekenen van het aannemingscontract. Bij de werfcontrole horen onder andere controle op de werken, planning, nazicht op de rekeningen en dergelijke. 

Stap 7: Voorlopige en Definitieve oplevering

De oplevering van de werken gebeurt samen met de architect, opdrachtgever en aannemer. Bij de oplevering zijn de werkzaamheden beëindigd en zal de oplevering in twee fases gebeuren. 


Voorlopige oplevering:

De aannemer vraagt de voorlopige oplevering zodra hij klaar is met de werken. Vervolgens wordt er een rondgang georganiseerd om na te gaan of alle werken volgens de vereiste normen en lastenboeken gebeurt zijn. Hierbij wordt er een proces-verbaal opgemaakt met eventuele opmerkingen en wordt door alle partijen ondertekend. 


Definitieve oplevering:

De definitieve oplevering gebeurt na een jaar waarbij eventuele gebreken en tekortkomingen worden verholpen.Ook belangrijk

Er zijn nog aantal zaken waar er rekening moet gehouden worden als u start met een bouwproject: 


De bouwcoördinatie

De veiligheidscoördinatie

De EPB - verslaggeving

Terlindenhofstraat 36 

2170 Merksem

T: +32 489 16 26 00

E: office@cavsun.com